About Tiny Make Up Academy


สถาบันไทนี่เมคอัพอะคาเดมี่ เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี  2013 โดยครูเปา ชมบงกช อู่สวัสดิ์ เมคอัพอาร์ทติส ผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพแต่งหน้ามายาวนานกว่า 14 ปี

คอร์สเรียนทั้งหมดที่ TINY MAKE UP  เป็น Signature Course ที่ออกแบบโดยครูเปา ทุกคอร์สถูกคิดค้นมาอย่างละเอียดจากประสบการณ์การการทำงานจริง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการนำเทคนิคใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับการสอนอยู่เสมอ   เน้นการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย สนุกสนาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

การเรียนภาคปฏิบัตินั้นเน้นการดูแลแบบใกล้ชิด จากทีมผู้สอนที่เป็น Makeup Artist ที่มีประสบการณ์และทำงานอยู่ในสายอาชีพ จึงช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้จริงในระยะเวลาสั้น นอกจากนี้ครูเปายังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สอน ที่ต้องมีทั้งความสามารถ และ ต้องมีหัวใจของความเป็นครูด้วย

“ช่างแต่งหน้าเก่งๆ นั้นมีเยอะ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเป็นครูที่ดีได้ 

เมื่อคุณมีคนเก่งที่มีหัวใจที่พร้อมจะถ่ายทอด  ทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยาก”


ปัจจุบันไทนี่เมคอัพมีคอร์สเรียนให้ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ทั้งคอร์สแต่งหน้าสำหรับบุคคลทั่วไป  คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการแต่งหน้าขั้นสูง  คอร์สอบรมสำหรับบริษัทและองค์กร และคอร์สสอนเกล้าผมสำหรับมืออาชีพ สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทุกคอร์สเรียนผ่านการออกแบบและควบคุมคุณภาพโดยครูเปา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด