QR Code Scan

สำหรับคอร์สเรียนแต่งหน้ามืออาชีพ และ คอร์สเรียนเกล้าผม

มัดจำท่านละ 5,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่งในคลาสเรียน

 

สำหรับคอร์สเรียนแต่งหน้าตัวเอง 1 วัน

ชำระท่านละ 3,900 บาท เพื่อสำรองที่นั่งในคลาสเรียน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-247-9598

Line Official : @tinymakeup