อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ TESCO LOTUS

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ K-BANK Girls

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่)

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ Acer Thailand

 

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ Burberry Thailand

 

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ Amy Rose

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ Rachaya Bangkok

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ PLAYBOY BUNNY GIRLS

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ In2It Thailand

 

 

 

 

อมรมบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้กับ MC Jeans