คอร์สสอนแต่งหน้าแฟชั่นและการแสดงบนเวที
Advanced Course in Fashion and Stage Make Up

 

Fashion/Catwalk and Stage Make Up Course 

(สอนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ Course available in Thai and English )

 

ออกแบบสำหรับช่างแต่งหน้าที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแต่งหน้าขั้นสูงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการต่อยอดในสายอาชีพ  คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าขั้นสูงที่ใช้ในการแต่งหน้าสำหรับงานแฟชั่น การออกแบบเมคอัพสำหรับรันเวย์

งานถ่ายแบบโฆษณา และเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับการแสดงบนเวทีอย่าง Drag Queen รวมถึงการได้ฝึกใช้จินตนาการและเทคนิคที่ใช้ในแฟชั่นชั้นสูงในวิชา Fantasy Make Up ผู้เรียนจะเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าสำหรับงานที่ต้องอยู่ภายใต้แสงจัดและมีระยะห่างระหว่างคนดูกับคนแสดง ซึ่งเมคอัพต้องการความคมชัดมากกว่าเมคอัพปรกติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการแต่งหน้าแบบสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบผลงานด้วยการสเก็ช

 

เรียนรู้กฏของแสงและเมคอัพ เทคนิคการทำงานเร็ว รวมถึงเรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการร่วมงานจริงกับ
นางแบบ costume stylist และ fashion photographer พร้อมรับภาพถ่ายผลงานจากช่างภาพมืออาชีพในวันสอบ เพื่อใช้เป็น Port Folio หลังเรียนจบ

Course Fee: 4 วัน 39,000 บาท รวมค่าช่างภาพมืออาชีพ สไตลิสต์พร้อมชุด

และทีมช่างผมแฟชั่นสำหรับวันสอบแล้ว 

(รวมค่านางแบบ Live Models 4 วัน)